CORONA VIRUS/COVID-19

KONTORET ER ÅBENT

 

Hos Advokatfirmaet Flemming Jensen tager vi situationen med Corona virus meget seriøst. Alle har en forpligtelse til at medvirke i forhold til de retningslinjer, der er udstukket af myndighederne.  

Det gør Advokatfirmaet Flemming Jensen naturligvis også. Vi forsøger derfor at begrænse kontakten udadtil, og vi forsøger at holde arbejdsgange og rutiner på et plan, hvor risikoen for smitte begrænses mest muligt.

Kontoret holder åbent, men vi henstiller til, at kontakt - hvis muligt - i videst muligt omfang sker via telefon eller e-mail, og at fysiske møder kun afholdes, hvis de er nødvendige. Ved fysiske møder håber vi på forståelse for, at vi ønsker mindst mulig fysisk kontakt. 

Vi foretager den daglige sagsbehandling, så godt vi kan, men vi beder om forståelse for, at nogle ting kan være vanskelige grundet den nuværende situation. 

I det omfang vores klienter berøres direkte, f.eks. ved at møder/retsmøder aflyses, vil vi bestræbe os på at informere herom hurtigst muligt. 

Såfremt der opstår spørgsmål, kan Advokatfirmaet Flemming Jensen kontaktes på tlf. nr. 97 12 00 31 eller e-mail: info@fjlaw.dk.