Advokatfirmaet Flemming Jensen søger 2 advokater eller 2.-3. års fuldmægtige på grund af travlhed. Vi tilbyder èn stilling indenfor insolvensret (konkursboer) og èn stilling indenfor selskabsret og erhvervsret. Begge stillinger kan kombineres med andre fagområder efter dit ønske. 

Generelt

For stillingerne gælder, at der er gode udviklingsmuligheder i jobbet såvel fagligt som personligt, idet du selv kan være med til at præge din hverdag. Vi forventer, at du er resultatorienteret og kan rådgive om og anbefale juridiske holdbare løsninger. Du er ambitiøs og har et højt fagligt niveau. 

Vi tilbyder

For stillingerne gælder, at vi tilbyder spændende og attraktive stillinger med gode arbejdsvilkår i en afslappet, men også seriøs atmosfære. 

Der er både mulighed for en 37 timers arbejdsuge forstået som netop og ikke mere end 37 timer, men der er også mulighed for en længere arbejdsuge - alt efter dit ønske. For os er det vigtigt, at vore medarbejdere er hele mennesker med en fornuftig afvejning mellem arbejdsliv og fritid i overensstemmelse med dine ønsker. 

Vi tilbyder konkurrencemæssig løn og medarbejdergoder. 

Vi har et særdeles godt arbejdsmiljø med stor sammenhold i et miljø med mange unge mennesker men også med erfaring, og hvor man altid kan få en second opinion hos en kollega. 

Vi tilbyder og forventer, at du videreuddanner dig indenfor dine specialer både ved eksterne kurser og ved interne kurser, hvor vi hyrer de bedste undervisere til at komme hos os en hel dag med undervisning i på forhånd aftalte emner. 

Da vi har mange retssager for de øverste retter, vil du uden problemer kunne få prøvesager for Landsretten. 

Stillingen indenfor insolvensret

Hvis du søger stillingen i vores afdeling for insolvensret, forventer vi, at du har både teoretisk og praktisk erfaring inden for insolvensret, og at du kan arbejde selvstændigt og systematisk samt tage ansvar for en effektiv behandling af sagerne. Det er som nævnt et krav, at du har praktisk erfaring med behandling af konkursboer, og at du har haft insolvensret som kursusfag på kandidatuddannelsen. 

Vi er en af de førende insolvensafdelinger i Danmark, og vi har ført mange principielle sager ved såvel Landsretterne som Højesteret om insolvensretlige spørgsmål. 

Stillingen indenfor insolvensret kan kombineres med andre fagområder efter dit ønske. 

Stillingen indenfor selskabsret og erhvervsret

Vi forventer, at du har teoretisk og praktisk erfaring inden for selskabsret og erhvervsret. 

Du vil komme til at arbejde selvstændigt med sagerne og skal kunne varetage sagernes behandling fra start til slut. 

Stillingen kan kombineres med andre fagområder efter dit ønske. 

Om Advokatfirmaet Flemming Jensen

Advokatfirmaet Flemming Jensen beskæftiger pt. 12 jurister, 8 sekretærer og 2 administrative medarbejder. 

Du kan læse mere om Advokatfirmaet Flemming Jensen på vores hjemmeside www.fjlaw.dk

Henvendelse vedrørende stillingerne kan ske til: 

Advokatfirmaet Flemming Jensen

Dalgasgade 29 A, 3. sal

7400 Herning

Tlf. nr. 97 12 00 31

E-mail: fj@fjlaw.dk

Kontaktperson: Advokat Flemming Jensen 

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte advokat Flemming Jensen på tlf. nr. 97 12 00 31 for en uformel drøftelse. 

Ansøgningsfrist:   Mandag den 24. Januar 2022, men samtaler og ansættelse vil ske løbende. Vi venter dog gerne på den rette. 

Ansøgning bedes fremsendt til Advokatfirmaet Flemming Jensen, Dalgasgade 29 A, 3., 7400 Herning eller pr. e-mail: fj@fjlaw.dk.