Advokatfirmaet Flemming Jensen i Herning søger to advokater og en 2.–3. års advokatfuldmægtig

 

Advokatfirmaet Flemming Jensen søger 2 advokater og en 2.-3. års fuldmægtige på grund af travlhed.

Advokat til insolvensret

Hvis du søger stillingen som advokat til vores afdeling for insolvensret, forventer vi, at du selvstændigt kan stå for styringen og den praktiske sagsbehandling af konkursboer fra opstart til slut. Vi forventer, at du har både teoretisk og praktisk erfaring inden for insolvensret, og at du kan arbejde selvstændigt og systematisk samt tage ansvar for en effektiv behandling af sagerne. 

Advokat i øvrigt

Vi forestiller os, at du har beskæftiget dig med fast ejendom, retssager, erhvervsret, testamenter og dødsbobehandling, familieretssager, strafferet, etc.

Vi forventer, at du har teoretisk og praktisk erfaring inden for et eller flere af områderne men ikke alle, idet der er også er mulighed for og sager til at blive ansat med speciale inden for et af de nævnte sagsområder. I vidt omfang kan du selv definere dine arbejdsområder. 

Du vil komme til at arbejde selvstændigt med sagerne og skal kunne varetage sagernes behandling fra start til slut. 

Stillingen vil også kunne søges af en erfaren advokat eventuel med egen forretning eller sagsportefølje, og stillingen vil kunne tilpasses dine behov og ønsker.                                                           

Advokatfuldmægtig til insolvensret

Til vores afdeling for insolvensret søger vi også en 2.-3. års advokatfuldmægtig, der vil blive beskæftiget med den praktiske sagsbehandling af konkursboer fra opstart til slut. Vi har brug for en stærk profil med gode teoretiske egenskaber. Det er et krav, at du har praktisk erfaring med behandling af konkursboer, og at du har haft insolvensret som kursusfag på kandidatuddannelsen. 

Du skal kunne arbejde selvstændigt og tage ansvar. Derudover er det vigtigt, at du har gode kommunikations- og samarbejdsevner samt viljen til at yde en ekstra indsats, når det brænder på. 

Generelt

For alle stillingerne gælder, at der er gode udviklingsmuligheder i jobbet såvel fagligt som personligt, idet du selv kan være med til at præge din hverdag. Vi forventer, at du er resultatorienteret og kan rådgive om og anbefale juridiske holdbare løsninger. Du er ambitiøs og har et højt fagligt niveau. 

Vi tilbyder

For alle stillingerne gælder, at vi tilbyder spændende og attraktive stillinger med gode arbejdsvilkår i en afslappet, men også seriøs atmosfære og løn efter kvalifikationer. Tiltrædelse hurtigst muligt eller efter aftale. 

Om Advokatfirmaet Flemming Jensen

Advokatfirmaet Flemming Jensen beskæftiger pt. 14 jurister, 9 sekretærer og 2 administrative medarbejder. 

Du kan læse mere om Advokatfirmaet Flemming Jensen på vores hjemmeside www.fjlaw.dk

Henvendelse vedrørende stillingerne kan ske til: 

Advokatfirmaet Flemming Jensen

Dalgasgade 29 A, 3. sal

7400 Herning

Tlf. nr. 97 12 00 31

E-mail: fj@fjlaw.dk

Kontaktperson: Advokat Flemming Jensen 

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte advokat Flemming Jensen på tlf. nr. 97 12 00 31 for en uformel drøftelse. 

Ansøgningsfrist:   Mandag den 10. maj, men samtaler og ansættelse vil ske løbende. Vi venter dog gerne på den rette. 

Ansøgning bedes fremsendt til Advokatfirmaet Flemming Jensen, Dalgasgade 29 A, 3., 7400 Herning eller pr. e-mail: fj@fjlaw.dk.