Ansættelses- og arbejdsret

Advokatfirmaet Flemming Jensen yder højt specialiseret rådgivning inden for ansættelsesret og arbejdsret. Ansættelses- og arbejdsretten er i et stort omfang reguleret af lovregler og overenskomstbaserede regler. Nogle regler er særligt kendetegnende for den danske ansættelses- og arbejdsret, mens andre regler er EU-baserede og dermed finder anvendelse både i og uden for Danmark. Det er vigtigt, at både arbejdsgiver og lønmodtager kender reglerne og reglernes anvendelsesområde, så konflikter med reglerne i videst muligt omfang kan undgås.

Vores rådgivning er primært rettet mod virksomheder (både offentlige og private arbejdsgivere), men vores ekspertise kan også anvendes af lønmodtagere, uanset om det er direktører, øvrige ledende medarbejdere, funktionærer eller andre lønmodtagere. 

Vores rådgivning vil typisk omfatte rådgivning om og udarbejdelse af ansættelseskontrakter, advarsler, opsigelser/afskedigelser, bortvisninger, fritstillinger, fratrædelsesaftaler m.v.

Uanset om vi rådgiver en arbejdsgiver eller en lønmodtager, er det vigtigt for os, at vi bliver inddraget i sagen så tidligt som muligt. Dette betyder oftest både den bedste og billigste løsning for vores kunder.

Som ekspertiseområder kan bl.a. nævnes følgende:

 • Udarbejdelse og forhandling af ansættelseskontrakter til funktionærer, ikke-funktionærer, direktører og andre ledende medarbejdere
 • Udarbejdelse af advarsler, opsigelser, suspension og fritstillinger, fratrædelsesaftaler m.v. og juridisk sparring og rådgivning om de ansættelsesretlige problemstillinger, der kan opstå i den forbindelse
 • Rådgivning om direktørforhold
 • Rådgivning om konsulentforhold og andre samarbejdsformer, der grænser op til de egentlige ansættelsesforhold
 • Rådgivning i forbindelse med udarbejdelse og håndhævelse af ansættelsesklausuler (konkurrence- og kundeklausuler)
 • Bonus og incitamentsordninger
 • Rådgivning om de forskellige forskelsbehandlingslove, herunder ligebehandlingsloven, forskelsbehandlingsloven, lov om tidsbegrænset ansættelse m.v.
 • Forhold i relation til gravide medarbejdere og de særlige beskyttelsesregler, der gælder for disse medarbejdere, samt reglerne om fravær på grund af fertilitetsbehandling, graviditets- og barselsorlov, fædreorlov samt adoption
 • Medarbejderes sygefravær, handicap og andet fravær samt arbejdsgivers håndtering heraf.
 • Udarbejdelse af personalemæssige retningslinjer, herunder f.eks. personalehåndbøger, IT-retningslinjer og retningslinjer for beskyttelse af personfølsomme oplysninger i personaleadministration
 • Rådgivning om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelser (virksomhedsoverdragelsesloven)
 • Lønmodtageres retsstilling ved arbejdsgivers insolvens (manglende løn), herunder mulighederne for dækning via Lønmodtagernes Garantifond
 • Håndtering af tvister om f.eks. usaglig opsigelse eller uberettiget bortvisning
 • Tvister om ansættelsesmæssige forhold i øvrigt, herunder retssager og faglig voldgift.