Entrepriseret

Entreprisekontrakter er erfaringsmæssigt en kontrakttype, som giver anledning til mange konflikter. Det er derfor af afgørende betydning, at der fra start udarbejdes klare aftaler om, hvilke pligter de enkelte entreprisedeltagere har, samt hvordan eventuelle konflikter håndteres. På denne måde skabes de bedste forudsætninger for et velgennemført og økonomisk sundt projekt.

Advokatfirmaet Flemming Jensen yder rådgivning om entrepriseretlige problemstillinger til både bygherrer og entreprenører. Vi rådgiver om alle aspekter inden for entrepriseretten, herunder forhandlinger om og udarbejdelse af entreprisekontrakter, konfliktforebyggelse, risikostyring, rådgiveransvar, branchestandarder som eksempelvis ABR 89, AB 92, ABT 93, samt førelse af rets- og voldgiftssager om entrepriseforhold. Endvidere har vores advokater via mange års erfaring med entreprisesager og byggebranchen opbygget en indsigt, som rækker ud over de rent juridiske forhold.

Udover det entrepriseretlige rådgiver vores advokater også om forsikrings- og finansieringsforhold relateret til entreprise- og byggeprojekter, herunder bl.a. ansvarsforsikringer, garantier, transporter, andre sikkerhedsstillelser samt debitorforsikringer. Vi deltager gerne i hele processen og fungerer ofte som sparringspartner undervejs.

Når vi rådgiver om entreprise- og byggeforhold, søger vi altid at finde den løsning, der skaber mest værdi for vores kunder fremfor at dyrke juridiske spidsfindigheder og optrappe konflikter. Det kan være vanskeligt helt at undgå konflikter i en byggeproces, men vores erfaring er, at langt de fleste konflikter løses bedre gennem god rådgivning og dialog end ved domstolene eller voldgiftsretten.