Rådgivning indenfor fiskeriets retsforhold har gennem årene fra midten af 1970´erne været en omfattende disciplin, der kræver et indgående kendskab til fiskeriets særlige forhold.

Advokat Mogens Jepsen har i den periode opbygget en betydelig specialviden og stor erfaring.

Han er blandt andet formand for den landsdækkende organisation Fiskeriets Servicefag. Firmaet har stor erfaring med rådgivning af fiskere.

Vores fiskerirådgivning kan blandt andet omfatte følgende:

  • Køb/salg af fiskerfartøjer
  • Overdragelse af individuelle omsættelige kvoteandele IOK og fartøjs kvoteandele FKA
  • Kvoteselskaber
  • Fiskeripuljer
  • Analog, såvel som digital registrering i Fiskeristyrelsens fartøjsregister og Søfartsstyrelsens skibsregister
  • Generationsskifte
  • Nybygningskontrakter
  • Rederioverenskomster

Vi kan også tilbyde specialister til alle aktører med tilknytning til fiskerierhvervet.

 

Kontaktpersoner

Mogens Jepsen

Advokat (H)
Direkte: +45 97 12 00 31