Inkasso

Når en privatperson eller et selskab ikke overholder sin betalingsfrist, kan det være nødvendigt at sende skyldneren til inkasso.

Inkasso handler om at inddrive gæld, når en skyldner er kommet i restance.

Hos Advokatfirmaet Flemming Jensen kan vi hjælpe med alle aspekter i forbindelse med inkasso, og vores fokus er altid at finde den bedste løsning for vores kunder.

Udestående fordringer kan ofte være belastende for en virksomhed, og en kompetent og effektiv inddrivelse af gælden er derfor vigtig. Når vi modtager en inkassosag, håndterer vi sagen fra start til slut, så vores kunde kan fokusere på at drive sin virksomhed. Med kundens ønsker og gældens størrelse for øje arbejder vi ud fra en fast strategi for at opnå en hurtig og effektiv inddrivelse, men vi tager også hensyn til, at der i nogle sager er forhold hos den enkelte skyldner, der kan begrunde en ændret procedure, ligesom en dialog med skyldner i nogle sager er den mest effektive måde at opnå betaling af gælden.

Vi yder en kvalificeret rådgivning, uanset om vores kunde ønsker at inddrivelsen af gælden sker udenretligt eksempelvis ved en rykkerprocedure eller som et forlig, eller om vores kunde ønsker at forfølge sit krav indenretligt ved et betalingspåkrav eller en stævning.

Vi tilbyder også kvalificeret rådgivning i forbindelse med huslejeinkasso, når en lejer ikke betaler huslejen rettidigt.

Vi rådgiver vores kunder under hele forløbet og er behjælpelige fra start med udarbejdelse af påkravsskrivelse og eventuel ophævelse af lejemålet og efterfølgende udsættelse ved fogedens hjælp frem til flytteopgørelsen og inddrivelse af den efterfølgende gæld.

Vi arbejder for at sikre den højest mulige inddrivelsesprocent til gavn for vores kunder inden for rammerne af lovgivningen og med respekt for god advokat- og inkassoskik.

Kontaktpersoner

Randi Balleby

Advokat (L)
Direkte: +45 78 79 78 41