Insolvensret

Insolvensret er et stort forretningsområde for Advokatfirmaet Flemming Jensen, og vi rådgiver i sager inden for insolvensret på et højt specialistniveau. Advokat Flemming Jensen har været kurator i mange konkursboer og har stor specialistviden inden for insolvensret. Advokat Flemming Jensen underviser derudover også i insolvensret på den juridiske kandidatuddannelse ved Århus Universitet.

Virksomheder, der er i økonomiske vanskeligheder, kan have stor gavn af at få rådgivning fra en advokat i forbindelse med forhandlinger med kreditorerne og ved indgåelse af akkordordninger. Advokatfirmaet Flemming Jensen hjælper kriseramte virksomheder, herunder kriseramte landbrugsvirksomheder, med rådgivning og sparring, inden en konkurs indtræder. Vi bistår i forbindelse med forhandlinger med banker og øvrige kreditorer i et forsøg på at undgå en konkurs.

Vores ekspertise inden for insolvensret omfatter desuden følgende: 

  • Arbejde som rekonstruktør i rekonstruktionssager
  • Arbejde som kurator i konkursboer, herunder i landbrugskonkurser
  • Rådgivning vedrørende omstødelsessager og førelse af omstødelsessager
  • Førelse af sager om konkurskarantæne
  • Forhandling med kreditorer om frivillige akkorder
  • Arbejde som likvidator i tvangsopløsningssager
  • Rådgivning om gældssanering, herunder gældssanering i konkurs

Hos Advokatfirmaet Flemming Jensen lægger vi vægt på, at sagerne behandles på et højt fagligt niveau, og at sagsbehandlingen er effektiv og hurtig.

Vores insolvensteam består af både erfarne advokater og erfarne specialistsekretærer, der i et tæt samarbejde og på et højt fagligt niveau behandler alle typer af sager inden for insolvensret.

Flere af vores erfarne insolvensadvokater er medlem af Danske Insolvensadvokater og er Certificerede Insolvensadvokater.

Kontaktpersoner