Kontraktret

Lovgivningen stiller kun ganske sjældent krav om, at aftaler skal indgås skriftligt. Den skriftlige aftale vælges imidlertid ofte, da den både tjener som bevis for aftalens eksistens og indhold. En god og gennemarbejdet kontrakt, hvor der allerede i de indledende forhandlinger tages højde for potentielle konflikter, kan mindske risikoen for, at dyre og forretningsmæssigt skadelige tvister opstår, ligesom den kan gøre det nemmere at løse opståede konflikter i mindelighed.

Hos Advokatfirmaet Flemming Jensen rådgiver vores advokater om alle typer af danske og internationale kontraktforhold, herunder bl.a.

  • Samarbejdsaftaler og hensigtserklæringer
  • Fortrolighedsaftaler
  • Overdragelsesaftaler/købsaftaler
  • Produktionsaftaler, udviklingsaftaler og leveranceaftaler
  • Ejeraftaler (aktionæroverenskomst/anpartshaveroverenskomst)
  • Agentaftaler, eneforhandleraftaler, licensaftaler og øvrige distributionsaftaler
  • Udfærdigelse og brug af generelle salgs- og leveringsbetingelser

Vi udarbejder altid dokumenterne i tæt samarbejde med vores kunder og under hensyntagen til relevant lovgivning, så vi er sikre på, at kontraktens bestemmelser også kan gennemføres i praksis.

Vi bistår i hele processen omkring indgåelsen af en kontrakt, dvs. lige fra forhandlingerne om de enkelte vilkår og til udfærdigelsen af den endelige kontrakt. Endvidere bistår vores advokater i forbindelse med fortolkning af kontraktvilkår og løsning af konflikter. Kan der ikke opnås enighed om en tilfredsstillende løsning, fører vi tillige voldgifts- og civile retssager om fortolkningen af indgåede kontrakter. 

Har du brug for rådgivning om selskabsret, skatteret, ansættelsesret, lejeret, entrepriseret eller andre juridiske forhold i forbindelse med en kontraktindgåelse, rådgiver vi naturligvis også om dette.

Kontaktpersoner

Martin Gadeberg

Advokatfuldmægtig
Direkte: +45 87 61 21 32