Lejeret

Lejeforhold byder erfaringsmæssigt på mange potentielle konflikter. Lejelovgivningen er samtidig et komplekst regelsæt, som løbende ændres. Advokatfirmaet Flemming Jensen rådgiver inden for alle aspekter af boliglejeretten og erhvervslejeretten. Vi har specialistviden inden for alle dele af lejeretten, og vi rådgiver både før indgåelse af lejekontrakten, under lejeperioden og ved lejeforholdets ophør.

Vi rådgiver bl.a. om:

 • Udarbejdelse af og forhandlinger om erhvervslejekontrakter og boliglejekontrakter.
 • Almen boligudlejning
 • Ejendomsadministration
 • Køb og salg af udlejningsejendomme, herunder også lejeretlig due diligence
 • Afståelse af lejemål og fremleje
 • Lejereguleringer og huslejefastsættelser
 • Aflæggelse af forbrugsregnskaber
 • Vedligeholdelse og forbedringer
 • Opsigelse af lejeaftaler og flytteopgørelser
 • Tinglysning og aflysning af lejekontrakter
 • Sager ved huslejenævn og domstolene
 • Huslejeinkasso og fogedsager

Vi rådgiver primært udlejere og erhvervslejere, og vores advokater har stor erfaring med at føre sager om lejeretlige problemstillinger ved huslejenævnene og ved domstolene.

Kontaktpersoner

Erik Jørgensen

Advokat (H)
Direkte: +45 87 61 21 17