Retssager og voldgiftssager

Advokatfirmaet Flemming Jensen rådgiver og repræsenterer sine kunder i forbindelse med civile retssager, mægling, mediation og voldgiftssager inden for erhvervsretlige, privatretlige og offentligretlige forhold.

Vi er specialiseret i at føre sager ved alle retsinstanser og voldgift.

Hos Advokatfirmaet Flemming Jensen står vi inde for en helhedsorienteret rådgivning, som - når det kommer til retssager og tvistløsning - ikke blot indebærer en vurdering af din sags faktum og jura, men også af din sags procesrisiko og økonomi.

Det er en grundlæggende del af vores rådgivning i retssager og tvister, at vi foretager både en indledende og en løbende vurdering af din sag.

Selvom det er spændende arbejde for advokater at føre retssager, er det ikke alle sager/tvister, som giver det bedste resultat for kunden ved at gennemføre en retssag.

De fleste retssager udvikler sig også undervejs i processen. Det er derfor en vigtig del af vores rådgivning, at vi vurderer din sag løbende i takt med sagens udvikling.

Vores arbejde med din sag vil derfor altid tage udgangspunkt i, hvilken løsning der kan skabe størst mulig værdi for dig. Det gælder, uanset om løsningen er at søge et forlig, mægling eller at gennemføre retssagen.

Hos Advokatfirmaet Flemming Jensen består procesteamet af en række erfarne og procesvante advokater med møderet for Landsret og Højesteret. Vores advokater har også stor erfaring med forligsforhandlinger, retsmægling og mediation.

Kontaktpersoner