Skatteret

Advokatfirmaet Flemming Jensen yder rådgivning om skattemæssige spørgsmål. De fleste transaktioner er forbundet med skattemæssige konsekvenser. Det er derfor vigtigt at sikre sig, at den ønskede transaktion ikke får utilsigtede skattemæssige konsekvenser.

I forbindelse med etablering af virksomhed, den løbende drift i en virksomhed samt ved salg af virksomheder vil der opstå spørgsmål af skatteretlig karakter. Advokatfirmaet Flemming Jensen hjælper med de skatteretlige problemstillinger, der kan opstå i den forbindelse.

Vi yder generel rådgivning inden for skat, og vi fører også konkrete skattesager.

Vores rådgivning kan bl.a. omfatte følgende: 

  • Selskabsskatteret
  • Sambeskatning
  • Rådgivning om skat ved selskabsretlige omstruktureringer
  • Personskatteret
  • Indhentelse af bindende svar

Inden for aktionær- og personbeskatning rådgiver vi bl.a. om indkomstbeskatning og muligheder for fradrag samt skat på aktier og obligationer.