Sportsret

Sportsverdenen har igennem en lang årrække været genstand for en omfattende kommercialisering og professionalisering. I dag har sport en stor økonomisk betydning, og der har efterhånden udviklet sig et særskilt forretningsområde inden for sport. Denne øgede grad af professionalisering og kommercialisering inden for sport har medført en række forskellige juridiske problemstillinger, der særligt knytter sig til sportsverdenens egne love og regler og samspillet med de øvrige nationale og internationale love, herunder særligt EU-lovgivningen. 

Advokatfirmaet Flemming Jensen har erfaring med rådgivning inden for sport - særligt inden for fodbold- og håndboldverdenen - og vi har ekspertise vedrørende bl.a. 

  • Køb, salg og leje af professionelle fodboldspillere - både nationalt og internationalt
  • Køb, salg og leje af øvrige professionelle sportsudøvere – både nationalt og internationalt
  • Behandling af klagesager og disciplinærsager i Dansk Boldspil-Unions regi og i FIFA’s regi
  • Behandling af appelsager ved Court of Arbitration for Sport (CAS)
  • Sponsoraftaler
  • Agentaftaler
  • Særlige investeringssamarbejder
  • Beskyttelse af immaterielle rettigheder vedrørende f.eks. merchandise
  • Skattemæssige spørgsmål med tilknytning til sportens verden
  • Den EU-retlige regulering af sportsudøveres adgang til deltagelse i professionel sport inden for EU, herunder særligt reglerne om arbejdskraftens fri bevægelighed
Kontaktpersoner