Strafferet

Advokatfirmaet Flemming Jensen yder bistand og rådgivning i straffesager og skattestraffesager.

Vi hjælper vores kunder i forbindelse med straffesager, og vi har særlig ekspertise inden for voldssager, berigelseskriminalitet og færdselssager.

Derudover rådgiver vi også i skattestraffesager. 

Advokat Flemming Jensen har endvidere gennem en årrække været ekstern lektor i strafferet ved Århus Universitet. 

Kontaktpersoner