Tvangsauktioner

Advokatfirmaet Flemming Jensen har gennem en årrække arbejdet med tvangsauktioner for blandt andre forsikringsselskaber og i forbindelse med salg af ejendomme fra konkursboer, og vi forestår løbende salg af alle typer ejendomme på tvangsauktion.

Vi rådgiver også købere, når de ønsker at købe ejendomme på en tvangsauktion.

Vi håndterer tvangsauktionssagerne fra start til slut, herunder indledning af en almindelig inkassosag med henblik på at foretage udlæg. Vi indgiver auktionsbegæringen, foretager besigtigelse af ejendommen, udarbejder salgsopstillingen, orienterer panthavere og udlægshavere, tager kontakt til eventuelle lejere og møder i fogedretten, når tvangsauktionen afholdes.

Kontaktpersoner

Erik Jørgensen

Advokat (H)
Direkte: +45 87 61 21 17

Randi Balleby

Advokat (L)
Direkte: +45 78 79 78 41