Virksomhedsetablering

I forbindelse med virksomhedsetablering yder Advokatfirmaet Flemming Jensen rådgivning om stiftelse af alle former for virksomheder, herunder aktie– og anpartsselskaber, iværksætterselskaber, interessentskaber, personlige virksomheder, partnerselskaber, kommanditselskaber, fonde og foreninger.

Det rigtige valg af selskabsform afhænger af en række konkrete forhold. Vores rådgivning omfatter både spørgsmålet om valg af selskabsform, de skattemæssige fordele og ulemper ved de enkelte selskabsformer samt udarbejdelse af de selskabsretlige dokumenter ved etablering af virksomheden. I forbindelse med vores rådgivning deltager vi også ved forhandlinger med banker og andre finansielle partnere, ligesom vi varetager kontakten til revisorer og andre samarbejdspartnere.

Vi hjælper med at udarbejde de relevante selskabsretlige dokumenter som f.eks.:

  • Stiftelsesdokumenter
  • Vedtægter
  • Forretningsorden
  • Ejeraftaler
  • Interessentskabskontrakter
  • Samarbejdsaftaler
  • Generalforsamlingsprotokollatter

Derudover yder vi også rådgivning om sammensætning af bestyrelse og direktion, og vi bistår også med planlægning og gennemførelse af generalforsamlinger.

Kontaktpersoner