Virksomhedsoverdragelse

Advokatfirmaet Flemming Jensen har bred erfaring med rådgivning om virksomhedsoverdragelse, omstrukturering og generationsskifte. I forbindelse med vores rådgivning sammensætter vi et specialistteam med særlig indsigt i de relevante juridiske områder, så vores kunder kommer sikkert og trygt igennem hele processen.

Virksomhedsoverdragelser er komplicerede transaktioner, der kræver den nødvendige ekspertise og rådgivning. Vores rådgivning dækker alle faser i en virksomhedsoverdragelse. Vi er med helt fra de indledende overvejelser om salg af kapitalandele eller salg af aktiver til gennemførelsen af due diligence undersøgelser og til de afsluttende forhandlinger og selve gennemførelsen af virksomhedsoverdragelsen.

I forbindelse med en virksomhedsoverdragelse vil vores rådgivning bl.a. omfatte:

  • Valg af overdragelsesform, herunder de skattemæssige konsekvenser
  • Udarbejdelse af hensigtserklæringer og fortrolighedserklæringer
  • Tilrettelæggelse og styring af due diligence undersøgelser
  • Deltagelse ved forhandlinger med modparten
  • Bistand i forbindelse med fremskaffelse af finansiering
  • Udarbejdelse af overdragelsesaftaler og andre dokumenter

I forbindelse med omstrukturering og generationsskifte yder Advokatfirmaet Flemming Jensen rådgivning om bl.a. spaltning, skattefri aktieombytning, tilførsel af aktiver og stiftelse af holdingstruktur. En skattefri aktieombytning er særlig relevant i forbindelse med et generationsskifte, idet etableringen af en holdingstruktur skatteretligt gør en overdragelse af driftsselskabet lettere.

I forbindelse med omstrukturering vil vores rådgivning bl.a. omfatte: 

  • Valg af struktur
  • Økonomiske og skattemæssige konsekvenser af omstruktureringen
  • Planlægning og strategi
  • Den praktiske gennemførelse af omstruktureringen
Kontaktpersoner