Erhvervs- og selskabsret

Advokatfirmaet Flemming Jensen er specialiseret i at rådgive både mindre og større erhvervskunder inden for erhvervsret og selskabsret. Vores rådgivning omfatter både generel erhvervsrådgivning og specialiseret selskabsrådgivning.

Vi yder rådgivning i forbindelse med opstart af din virksomhed, igennem virksomhedens levetid og i forbindelse med virksomhedens ophør.

Vi rådgiver både aktie– og anpartsselskaber, iværksætterselskaber, interessentskaber, personlige virksomheder, kommanditselskaber, partnerselskaber, fonde og foreninger.

Ved etablering og opstart af virksomheder omfatter vores rådgivning bl.a. valg af selskabsform, forhandling med banker og investorer og udarbejdelse af de relevante selskabsretlige dokumenter og kontrakter. Du kan læse mere om vores rådgivning inden for virksomhedsetablering her.

I løbet af virksomhedens levetid vil der løbende opstå situationer, hvor der kan være behov for juridisk rådgivning. Der kan f.eks. være tale om ændring af selskabsform, tilførsel af kapital eller afgang af kapital, fusion og spaltning af virksomheder, generationsskifte eller salg af virksomheden, likvidation af virksomheden, rekonstruktion af en kriseramt virksomhed samt øvrige omstruktureringer og selskabsretlige ændringer.

Advokatfirmaet Flemming Jensen rådgiver inden for alle selskabsretlige forhold. Vi yder altid rådgivning med udgangspunkt i, hvilken løsning der efter selskabsloven og anden relevant lovgivning er mest optimal for vores kunder. I forbindelse med vores rådgivning samarbejder vi også med revisorer og andre rådgivere for at skabe den optimale helhedsløsning for vores kunder.

Advokatfirmaet Flemming Jensen rådgiver både om forholdet mellem virksomheden og dens ejere og i forholdet mellem ejerne indbyrdes. Vi deltager ved forhandling om ejeraftaler mellem kapitalejere og ved udarbejdelsen af ejeraftaler.

Derudover har vi stor erfaring med rådgivning om bestyrelsesarbejde og ledelsesansvar. Advokat Flemming Jensen har mange års erfaring med bestyrelsesarbejde i en række selskaber, og advokat Flemming Jensen kan derfor tilbyde rådgivning med juridiske og forretningsmæssige input til bestyrelser og bestyrelsesmedlemmer.

Vores rådgivning omfatter også planlægning og afvikling af generalforsamlinger, og vores advokater varetager ofte dirigenthvervet på generalforsamlinger.

Vores advokater har stor erfaring med udarbejdelse af selskabsretlige dokumenter og kontrakter. Der kan f.eks. være tale om:

  • Stiftelsesdokumenter
  • Vedtægter
  • Forretningsorden
  • Ejeraftaler
  • Interessentskabskontrakter
  • Samarbejdsaftaler
  • Generalforsamlingsprotokollater
Kontaktpersoner