Få en gratis og uforpligtende vurdering af din sag.

Kontakt os på +4597120031 eller info@fjlaw.dk.

 

 

Har du som følge af din personskade haft udgifter til behandlinger, så kan du få rimelige udgifter dækket. 

Behandlingsudgifter kan eksempelvis være udgifter til medicin, psykolog, kiropraktor, fysioterapi eller rimelige omkostninger til transport til og fra behandlingsstedet. 

Udgifterne skal først og fremmest søges dækket hos arbejdsgivers forsikring ved arbejdsskader eller hos din egen ulykkesforsikring, såfremt det ikke dækkes af det offentlige. 

En ansvarlig modpart og arbejdsgivers forsikring dækker kun udgifter til behandling, såfremt behandlingerne har været rimelige og nødvendige, hvorfor behandlingerne skal have været helbredende og ikke blot lindrende. I nogle tilfælde kræves det, at der har været en lægehenvisning til behandlingen. 

Har du som følge af personskaden fået et helbredsproblem, som skal kontrolleres med medicin, eksempelvis hjertemedicin, så kan du formodentligt også kræve de fremtidige udgifter dækket. I dette tilfælde bliver smerter ikke anset som et helbredsproblem. De fremtidige udgifter dækkes som et engangsbeløb beregnet på grundlag af den forventede årlige udgift til behandling. Såfremt medicinen skal tages i en tidsubestemt periode ganges med op til 10.