Få en gratis og uforpligtende vurdering af din sag.

Kontakt os på +4597120031 eller info@fjlaw.dk.

 

 

Har du været ude for en skade og har skaden medført, at dit fysiske eller psykiske helbred er blevet forringet, så vil du ofte have ret til erstatning. 

Uanset, om du har været ude for en trafikulykke, arbejdsskade, patientskade, eller om du har været voldsoffer, så står Advokatfirmaet Flemming Jensen klar til at hjælpe dig. Vi hjælper også i tilfælde af andre skader, og vi hjælper dig uanset, hvor i landet du er. 

Alt efter hvilken skade du har været ude for, og hvordan du er dækket, så kan du have krav på erstatning og/eller godtgørelse. Det kan eksempelvis være erstatning for behandlingsudgifter, tabt arbejdsfortjeneste, tab af erhvervsevne, forsørgertabserstatning, overgangsbeløb og begravelsesomkostninger eller tingsskader eller godtgørelse for svie og smerte eller varigt mén

Personskadesager kan være meget komplicerede, og der er mange regler, der skal tages højde for, såvel som faldgruber, der skal undgås. Har du brug for hjælp til at få den erstatning, du er berettiget til, er det derfor vigtigt, at du vælger et advokatfirma med ekspertise i personskade. 

Hos Advokatfirmaet Flemming Jensen er vores team specialiserede i netop personskadesager. I modsætning til mange andre advokatfirmaer har vi også en speciallæge tilknyttet vores afdeling, så vi sikrer den lægelige specialisering i sagerne. Vi håndterer sagen fra start til slut og sikrer, at du får den erstatning, du er berettiget til, så du i stedet kan koncentrere dig om at blive rask. 

Vi tilbyder vores bistand med udgangspunkt i princippet om ”no cure no pay” – dvs. ingen erstatning, ingen regning. Læs nærmere her

Er du kommet i økonomiske vanskeligheder som følge af skaden, har Advokatfirmaet Flemming Jensen også stor erfaring med at rådgive og forhandle med dine kreditorer med henblik på at opnå en samlet gældsordning. Læs nærmere her. 

Har du brug for afklaring af din sag eller nogle gode råd med på vejen, så ring på 93 63 03 93. Vi giver en helt gratis og uforpligtende vurdering af din sag

Gode råd 

Er du kommet til skade, så bør du først og fremmest sørge for at få dokumentation på, at skaden er sket og hvordan. Det kan være i form af politirapport, vidner, skadestuejournal, billeder mv. 

Du bør altid sikre dig oplysninger på din eventuelle modpart. Er det en arbejdsskade, så ved du naturligvis, hvem din arbejdsgiver er, men er det eksempelvis en trafikulykke, så sørg for at få kontakt- og forsikringsoplysninger på de øvrige implicerede. 

Herefter bør du hurtigst muligt, når du er bevidst om eventuelle smerter, søge lægehjælp ved ambulance, skadestue eller egen læge. Du bør samtidig beskrive alle generne og gøre det så præcist som muligt. Tjek eventuelt lægejournalen efterfølgende for at sikre, at det hele er med. På denne måde får du dokumenteret den tidsmæssige sammenhæng mellem ulykken og generne. 

Herefter bør du løbende få dokumenteret dine gener hos lægen og eventuelle andre behandlere, så der ikke er tvivl om, at de gener, du har, er dem, der opstod ved ulykken. 

Det er vigtigt, at du hurtigst muligt sørger for at få anmeldt ulykken til de relevante parter og at fremsætte dine krav. Dine krav kan nemlig blive forældede, hvis ikke du får dem anmeldt i tide. 

Sørg for at gemme kvitteringer og regninger på udgifter du har afholdt i forbindelse med personskade, så du kan få omkostningerne erstattet.

 

Kontaktpersoner