Få en gratis og uforpligtende vurdering af din sag.

Kontakt os på +4597120031 eller info@fjlaw.dk.

 

 

Har en ulykke medført døden, så kan man som efterladt ægtefælle/samlever være berettiget til erstatning. 

Forsørgertabserstatning 

Forsørgertabserstatningen udgør 30% af afdødes årsløn ganget med 10. 

Medmindre der foreligger særlige omstændigheder, udgør minimumserstatningen dog 1.031.000 kr. (2020 takst). 

Erstatningen nedsættes dog med 1% for hvert år, afdøde var ældre end 29 år på skadestidspunktet, og med 2% for hvert år afdøde var ældre end 54, men dog kun frem til det fyldte 69. år. 

Børn af afdøde kan også være berettiget til forsørgertabserstatning. Har afdøde efterladt sig børn under 18 år, som afdøde var forsørgelsespligtig overfor, vil erstatningen blive fastsat til summen af det beløb, som afdøde kunne være pålagt efter lov om børns forsørgelse (børnebidrag). Var afdøde eneforsørger forhøjes erstatningen med 100%. I særlige tilfælde kan der ydes erstatning frem til barnet er fyldt 24 år, såfremt barnet var under uddannelse. 

Overgangsbeløb 

Overgangsbeløb gives til den efterlevende ægtefælle/samlevende eller i særlige tilfælde en anden efterladt person. Overgangsbeløbet udgør 173.000 kr. (2020 takst), og er beregnet til brug for uforudsete omkostninger i forbindelse med afdødes død, herunder begravelsesudgifter og boskifte. Vær opmærksom på, at man ikke kan opnå både overgangsbeløbet og få erstatning for begravelsesomkostningerne. 

Begravelsesomkostninger 

Den, der har afholdt begravelsesomkostningerne, kan være berettiget til at få udgiften dækket af skadevolderen. Her er det ikke et krav, at man er nærtstående, blot at man faktisk har afholdt udgifterne. Det er dog kun rimelige begravelsesudgifter, der bliver dækket, hvilket vil sige de almindelige omkostninger til eksempelvis en kiste, bedemand, blomster og lignende.