Få en gratis og uforpligtende vurdering af din sag.

Kontakt os på +4597120031 eller info@fjlaw.dk.

 

 

Skader, der sker på dine ting, er ikke omfattet af erstatningsansvarsloven og behandles efter den almindelige erstatningsret. Er nogen ansvarlig for, at dine ting er gået i stykker, så udmåler man erstatningen til tingens værdi på tabstidspunktet og dermed ikke til nyanskaffelsesprisen.