Privatlivspolitik for jobansøgere

I denne privatlivspolitik for jobansøgere kan du læse mere om, hvordan Advokatanpartsselskabet Flemming Jensen behandler jobansøgeres personoplysninger som led i jobansøgnings- og ansættelsesprocessen. 

Dataansvarlig og kontaktoplysninger

Advokatanpartsselskabet Flemming Jensen er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi modtager om dig. Vores kontaktoplysninger er:

Advokatanpartsselskabet Flemming Jensen (herefter ”Advokatfirmaet Flemming Jensen”)

CVR nr. 31 60 58 73

Dalgasgade 29A, 3.

7400 Herning

E-mail: info@fjlaw.dk

Telefon: 97 12 00 31

Indsamling af personoplysninger

Vi indsamler personoplysningerne direkte fra dig som ansøger og med dit samtykke fra eventuelle referencer, som du oplyser til os. Vi indsamler kun de personoplysninger, der er nødvendige for at vurdere dine kvalifikationer og egnethed til stillingen og for at administrere jobansøgningen og ansøgningsprocessen.

Vi indsamler og behandler følgende typer af personoplysninger om jobansøgere:

 • Identifikationsoplysninger som fx navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, fødselsdato, foto
 • Øvrige oplysninger, som fremgår af din ansøgning og øvrige medsendte dokumenter, fx oplysninger om din uddannelse og tidligere erhvervserfaring, kvalifikationer, sprogfærdigheder, anbefalinger m.v.
 • Straffeattest og oplysninger om strafbare forhold, hvor det er relevant for den stilling, som du søger
 • Helbredsoplysninger, hvis det er relevant i det konkrete tilfælde

Formål med og retsgrundlag for behandling af personoplysninger

Vi indsamler og behandler oplysningerne til følgende formål:

 • Gennemgang af din jobansøgning
 • Vurdering af dine kvalifikationer i forhold til den stilling, som du søger
 • Planlægning af ansættelsessamtaler
 • Indhentelse af referencer fra tidligere arbejdsgivere

Retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger om dig som jobansøger er:

 • at træffe foranstaltninger forud for indgåelse af en eventuel ansættelseskontrakt på din anmodning, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b, og
 • at forfølge vores legitime interesser i at vurdere dine faglige og personlige kvalifikationer som led i vores ansættelse af nye medarbejdere, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f.

Når vi indhenter og behandler oplysninger om referencer, sker behandlingen på baggrund af dit samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a.

Behandling af helbredsoplysninger eller personoplysninger fra straffeattester sker på baggrund af dit udtrykkelige samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra a, henholdsvis databeskyttelseslovens § 8, stk. 3.

Endelig kan vores behandling af personoplysninger være nødvendig for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, jf. databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra f.

Når vi indsamler personoplysninger direkte fra dig for at vurdere dine kvalifikationer i forhold til en eventuel ansættelse hos os, giver du os frivilligt personoplysningerne. Du er ikke forpligtet til at give os personoplysningerne. Konsekvensen af ikke at give os personoplysningerne vil være, at vi ikke kan indgå i et ansættelsesforhold med dig, da oplysningerne er nødvendige for vores ansættelsesproces. 

Videregivelse af personoplysninger

Ledelsen og administrationschefen har adgang til dine oplysninger. Derudover vil andre ansatte, der deltager i ansættelsesprocessen, få adgang til dine oplysninger.

Vi videregiver kun dine oplysninger, når det er nødvendigt for, at vi kan opfylde formålet med behandlingen af personoplysningerne, eller hvis vi er retligt forpligtet til at videregive dine personoplysninger.

Vi overfører dine personoplysninger til vores it-leverandør, som opbevarer personoplysningerne for os i henhold til vores databehandleraftale med it-leverandøren. Vi anvender kun databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine personoplysninger en tilstrækkelig beskyttelse. 

Sikkerhed

Vi behandler dine personoplysninger sikkert og fortroligt. Vi har truffet passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine personoplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Vi har vedtaget interne retningslinjer og politikker for informationssikkerhed og beskyttelse af persondata, som skal sikre, at vi behandler personoplysninger lovligt, og at vi beskytter dine personoplysninger. Vores medarbejdere bliver undervist i retningslinjerne, og der bliver løbende fulgt op på, at retningslinjerne bliver overholdt. 

Opbevaringsperiode

Som udgangspunkt sletter vi personoplysninger om dig, når ansættelsesproceduren er afsluttet. Der kan dog forekomme situationer, hvor vi af hensyn til at kunne varetage vores retlige interesser opbevarer dine personoplysninger i en længere periode.

Hvis du søger uopfordret, og vi ønsker at gemme din ansøgning, fordi der pt. ikke er nogen ledig stilling, men vi vurderer, at der eventuelt vil opstå en ledig stilling, opbevarer vi din ansøgning i op til 6 måneder.

Hvis du bliver ansat hos os, opbevarer vi personoplysningerne i overensstemmelse med vores privatlivspolitik for medarbejdere. Du får udleveret politikken sammen med din ansættelseskontrakt. 

Dine rettigheder

Du har – med databeskyttelseslovgivningens begrænsninger – følgende rettigheder:

 • Retten til indsigt i personoplysninger
 • Retten til at få ændret ukorrekte oplysninger
 • Retten til at få slettet oplysninger
 • Retten til at få begrænset behandlingen af oplysninger
 • Retten til dataportabilitet
 • Retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysninger

Hvis vi har indhentet dit samtykke til en behandling, kan du trække dit samtykke tilbage. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger forud for tilbagekaldelsen af samtykket. 

Henvendelser og klageadgang

Hvis du har spørgsmål til dine rettigheder eller behandlingen af dine personoplysninger, eller hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, er du altid velkommen til at kontakte os på info@fjlaw.dk. Du har også ret til at klage til Datatilsynet over vores behandling af personoplysninger om dig. Du kan læse mere om dine rettigheder på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk

Ændringer i privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at opdatere denne privatlivspolitik. Den nyeste version af privatlivspolitikken kan altid findes på vores hjemmeside www.fjlaw.dk/karriere.