Få en gratis og uforpligtende vurdering af din sag.

Kontakt os på +4597120031 eller  info@fjlaw.dk

 

I Danmark sker de fleste personskader i forbindelse med trafikulykker. Heldigvis er der ofte kun tale om materielle skader eller forbigående smerter, men for mange går smerterne desværre ikke væk igen. Har du været ude for en trafikulykke, hvor du har pådraget dig en personskade, så kan du have krav på erstatning.

Lovgivning om krav på erstatning efter en trafikulykke er mangfoldig og kompleks, og ukendskab til reglerne kan i værste tilfælde medføre, at du går glip af den erstatning, som du er berettiget til. Hvis du har været udsat for en trafikulykke med personskade til følge, er det derfor vigtigt, at du kontakter en advokat, der har speciale i personskadeerstatning.

Hos Advokatfirmaet Flemming Jensen er vi specialiseret inden for dette område og kender alle faldgruberne. Vi kan hjælpe skadesramte fra hele landet. Vi tilbyder en gratis vurdering af din sag, og du kan ringe til os på 93 63 03 93. Nedenfor vil de særlige regler for trafikulykker blive gennemgået. 

Objektivt ansvar

I Danmark er færdselsulykker omfattet af objektivt ansvar. Det betyder, at hvis du har været involveret i en ulykke med motorkøretøjer (eksempelvis biler, busser, motorcykler, knallerter m.v.), så vil du have mulighed for at kræve erstatning fra modpartens ansvarsforsikring. Dette gælder, uanset hvem der var skyld i ulykken, og du er dermed også dækket, hvis det var dig, der var skyld i ulykken. I særlige tilfælde kan erstatningen dog blive nedsat som følge af egen skyld. 

Soloulykker 

Ved soloulykker er der ingen erstatningsansvarlig skadevolder, som man kan kræve erstatning fra, da der kun er én impliceret part (den forulykkede bil). Et eksempel herpå kunne være, hvis man under kørsel mister kontrollen over bilen og kører ind i et træ. I dette tilfælde vil dine erstatningsmuligheder afhænge af, om du på ulykkestidspunktet var fører/ejer eller passager i bilen.

 • Var du passager i bilen, så er du dækket af bilens ansvarsforsikring, medmindre du også er ejer af bilen.
 • Var du både passager og ejer, så afhænger det af din forsikring, hvorvidt du er omfattet af ansvarsforsikringen eller ej, men som udgangspunkt er du ikke omfattet.
 • Var du fører af bilen, så er du heller ikke omfattet af ansvarsforsikringen, medmindre der er tegnet en såkaldt ”førerforsikring” i tillæg til ansvarsforsikringen. 

Ukendt modpart eller modpart uden forsikring

Har du været ude for en færdselsulykke, hvor du ikke ved, hvem modparten er, eller hvor modparten ikke havde tegnet forsikring, så kan du i stedet rejse dit krav overfor Dansk Forening for International Motorkøretøjsforsikring (DFIM). Det vil sige, at du også i tilfælde af eksempelvis en flugtbilist kan have krav på erstatning for din personskade. 

Erstatning efter en trafikulykke

For at få erstatning for din personskade skal du kunne dokumentere, at de skader, du har pådraget dig, er en følge af ulykken. Der kræves med andre ord, at der er årsagssammenhæng mellem dine skader og ulykke, og det er op til dig at bevise. 

Ved vurderingen af årsagssammenhæng bliver der lagt særlig vægt på den lægelige dokumentation. Det er derfor vigtigt, at symptomerne er beskrevet i nær tidsmæssig sammenhæng med ulykken, og du bør derfor kontakte ambulance, skadestue eller læge, så snart du bliver opmærksom på symptomerne. Du bør også i det efterfølgende forløb sørge for at få dokumenteret dine symptomer ved at gå til lægen, til behandlinger eller lignende. Det er herudover vigtigt, at dine symptomer er beskrevet korrekt i journaler fra egen læge, skadestue, behandler m.v. 

3 gode råd i forbindelse med en trafikulykke:

 • Få oplysninger om de involverede motorkøretøjer og deres ansvarsforsikringer, samt kontaktoplysninger på eventuelle vidner.
  • Ansvarsforsikringen skal du bruge, hvis du har krav på erstatning, og det er derfor en god idé at få det oplyst med det samme. Vidner kan være med til at forklare, hvad der faktisk er sket, hvis der senere opstår tvivl herom. Det kan også være en god idé at dokumentere selve ulykken ved at tage billeder.
 • Få lægelig dokumentation for dine skader.
  • Du kan eksempelvis få en lægelig dokumentation for dine skader på skadestuen eller hos egen læge mv. Det er vigtigt, at du får skaderne dokumenteret hurtigt muligt, efter du mærker dem, da det er med til at bevise, at dine skader faktisk skyldes trafikulykken. Det er også en god idé at læse lægejournalen igennem bagefter for at sikre, at lægen har forstået dig korrekt eller ikke har skrevet forkert.
 • Få anmeldt skaden hos alle de relevante forsikringsselskaber.
  • Vil du rejse et krav, så er det først og fremmest modpartens ansvarsforsikring, bilens egen ansvarsforsikring eller ansvarsforsikringens ”førerforsikring”/”førerpladsdækning”, som du skal anmelde skaden til. Du kan dog også have andre relevante forsikring såsom ulykkesforsikringer eller erhvervsevnetabsforsikringer gennem din pensionsordning, hvor skaden bør anmeldes.

Kan du dokumentere årsagssammenhæng, så kan du være berettiget til godtgørelse eller erstatning for blandt andet behandlingsudgifter, godtgørelse for svie og smerte, godtgørelse for varigt mén, erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, erhvervsevnetab og forsørgertabserstatning mv. 

Brug for hjælp?

Vores team inden for personskade kan hjælpe dig med at få den erstatning, du har ret til, mens du koncentrerer dig om at blive rask. Vi hjælper med sager over hele landet og giver en gratis vurdering af din sag. Ring til os allerede nu på 93 63 03 93.