Få en gratis og uforpligtende vurdering af din sag.

Kontakt os på +4597120031 eller info@fjlaw.dk.

 

 

Har du været udsat for et overfald, vold, voldtægt eller en anden form for overgreb, og er du kommet til skade – fysisk eller psykisk – så kan du være berettiget til erstatning. 

Straffesag

Bliver din gerningsmand stillet for retten, og skal du ind at vidne mod ham, så kan du få beskikket en bistandsadvokat. En bistandsadvokat kan blandt andet hjælpe dig med at gøre krav på den erstatning, du er berettiget til. Som bistandsadvokat vil der også være mulighed for at tage med dig i retten, hvis du har behov for den ekstra støtte og vejledning.

Udgifterne til bistandsadvokaten under straffesagen betales af det offentlige. Har du brug for en bistandsadvokat med speciale på netop dette område, så står vi klar til at hjælpe dig hos Advokatfirmaet Flemming Jensen. Ring blot på 93 63 64 85 og hør nærmere.

Det er vigtigt, at erstatningskrav bliver fremsat under en eventuel retssag, idet du ellers ikke har mulighed for efterfølgende at få dine udækkede krav betalt af Erstatningsnævnet. Politiet skal dog vejlede dig om retten til at få erstatning efter offererstatningsloven, så du bør få besked herom inden retssagen. 

Erstatningsnævnet

Erstatningsnævnet dækker erstatningskrav, når de er opstået ved en forbrydelse, og gerningsmanden ikke selv kan betale. Det betyder, at du kan få erstatning, selvom gerningsmanden er ukendt, aldrig er blevet fundet eller ikke har en krone på lommen.

Kan du få dine krav dækket andetsteds, så dækker Erstatningsnævnet dog ikke.

For at være berettiget til erstatning, er det som udgangspunkt et krav, at lovovertrædelsen er anmeldt til politiet inden for 72 timer, og at du under en eventuel straffesag har fremsat dine erstatningskrav.

Sager hos Erstatningsnævnet kan ofte være svære at navigere i på grund af de specielle regler. Hos Advokatfirmaet Flemming Jensen er vi specialiseret i personskade og har stor erfaring med denne slags sager. Vi hjælper folk over hele landet og giver en gratis vurdering af din sag. Er du i tvivl om noget, eller har du brug for hjælp, så kontakt os på 93 63 64 85. 

Erstatningen

De poster, man kan få dækket, er,

Derudover kan man også have krav på tort- og krænkelsesgodtgørelse, hvis man har været udsat for eksempelvis voldtægt, incest, blufærdighedskrænkelse, og frihedsberøvelse mv. Fastsættelse af godtgørelsen er altid en konkret vurdering, hvor der bliver lagt vægt på handlingens grovhed, handlingens karakter og øvrige omstændigheder.

Frister og forældelse

Du skal sørge for, at dine krav bliver fremsat, så snart du er opmærksom på dem, for fristen for forældelse er 2 år efter, at skaden er sket, eller 2 år efter, at der er kommet endelig dom i sagen.